Nyheter

Trafikolyckor ökar efter snökaos

Förra veckans snöoväder orsakade stora trafikstörningar och olyckor runt om i landet. Trots att snön slutat falla bör trafikanter fortsatt ta det försiktigt på vägarna. Den stora mängden snö riskerar att locka ut viltet på vägarna.(TT)
Publicerad 5 februari 2018

Snökaoset som drabbade framförallt Västernorrland förra veckan gav stora snömängder runt om i länet, vilket påverkar de vilda djurens rörelsemönster och kan leda till att viltolyckorna ökar, skriver Allehanda.

””

Den stora snömängden i skogarna gör att djuren söker sig ut på de plogade vägarna i jakt på föda. Vilt söker sig även ut till vägarna för att få i sig salt när vägarna saltas. Framförallt ökar risken för kollisioner mellan klövvilt och bil, men även mellan vilt och tåg. Den större delen av olyckorna sker inom tätbebyggda områden.

””

Redan under årets första månad har 3 601 viltolyckor inträffat i Sverige. Den stora merparten av olyckorna har orsakats av rådjur.

””

TT