Nyheter

Turbulens i lärarkår efter lönelyft

Sättet de statliga pengarna till höjda lärarlöner fördelats på har väckt besvikelse och ilska på många skolor. Missnöjet med lärarlönelyftet är så starkt att lärare vägrar samarbeta, blir sjuka, säger upp sig eller till och med lämnar yrket.(TT)
Publicerad 3 november 2016

Turbulensen har fått den ansvariga ministern att kalla till möte med fack och arbetsgivare nästa vecka.

””

Uppfattas som godtyckligt

Lärarlönelyftet är avsett för "särskilt kvalificerade" lärare som får i storleksordningen mellan 2 500 och 3 500 kronor mer i månaden. Potten räcker till ungefär en tredjedel av lärarkåren.

Det finns grundkriterier för vilka som kan komma ifråga men det är varje arbetsgivare som beslutar. Och någonstans på vägen har det gått fel, för missnöjet har spridit sig allteftersom lärare överraskats av besked att de, till skillnad från kollega X, blivit utan lönelyft. Många har saknat en motivering och befarar att urvalet gjorts godtyckligt.

Kil i lärarkollegiet

””

Han hörde till dem som fick lönepåslag. Men trivseln och det tidigare självklara samarbetet har försvunnit. Besvikna kolleger ser inte längre någon anledning att vara handledare för studenter eller delta i planering.

””

Även rektorn besviken

Hans chef, rektor Chris Gelinder, är också besviken. Hon hade inget annat val än att undanta några kvalificerade lärare från löneyftet eftersom potten inte räckte till alla.

””

Som en konsekvens tappar skolan tre lärare.

””

Chris Gelinder är också beredd att sluta om nuvarande upplägg behålls.

””

Lärarfacken frustrerade

Hos lärarfacken, som varit med och påverkat utformningen av lärarlönelyftet, märks en påtaglig frustration. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén konstaterar att lärare blivit sjukskrivna som en följd av hanteringen.

””

När Lärarförbundet frågade sina kommunrepresentanter om det finns en strategi för löneutvecklingen i respektive kommun svarade 131 av 220 nej. Ansvaret hamnar istället hos varje enskild rektor, anser förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Inte knivskarpt

Men Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), tycker att kommunerna tagit sig an lärarlönelyftet på ett seriöst sätt.

””

Regeringens syfte med lärarlönelyftet var att öka lönespännvidden inom yrket. Det har man lyckats med. Men nu får man också stå för konsekvenserna i form av att rekordmånga lärare nu bytt arbetsgivare mitt i terminen, enligt Andersson.

Extraordinärt ingrepp

Helene Hellmark Knutsson erkänner att det bakomliggande syftet med satsningen kanske inte nått fram.

””

Om reformen lett till uppsägningar är det givetvis olyckligt, anser Helene Hellmark Knutsson.

””

TT