Nyheter

Tusk lovar stödja svenskt nödrop

Regeringen begär nu formellt av EU-kommissionen att asylsökande ska fördelas härifrån till andra EU-länder. - Den nuvarande situationen är inte hållbar, säger statsminister Stefan Löfven (S).(TT)
Publicerad 4 november 2015

Det svenska nödropet ska skickas de närmaste dagarna, men det är oklart hur lång tid kommissionen behöver för att behandla det.

Europeiska rådets permanente ordförande, Donald Tusk, betonar att det inte är han som ska besluta om den. Men han lovar att stödja det svenska initiativet.

Sticker ut

””

Han anser att Sverige länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra EU-länder och att logiken talar för avlastning för Löfven. Hittills har viljan att ta emot asylsökande i många EU-länder dock varit mycket liten.

Det system för omfördelning av 160 000 asylsökande från Grekland och Italien, som EU-länderna redan enats om, har mycket svårt att komma igång.

Tusk har kallat EU-länderna till ännu ett extra toppmöte på Malta den 12 november, i samband med EU:s möte med Afrikanska unionen på ön. Syftet är att få fart på omfördelningen, bereda marken för stöd till Turkiet som stoppbom på vägen till EU och att diskutera en förstärkning av EU:s yttre gränser.

””

Får stöd

Av de 160 000 skulle 54 000 tas från Ungern, men eftersom Ungern inte vill delta i systemet så är det fritt fram för andra länder att ansöka om avlastning ur den ungerska kvoten. Sveriges begäran till EU-kommissionen kommer inte att innehålla någon siffra för hur många som regeringen vill ska omfördelas från Sverige.

””

Problem

Hittills har bara 116 personer, av de 160 000, omfördelats från Grekland och Italien. Donald Tusk tror inte att det hittills magra resultatet beror på bristande vilja hos vissa EU-länder utan på att många tagits på sängen. Han hävdar även att det finns verkliga problem med omfördelningen, till exempel hur man ska övertyga asylsökande i Tyskland och Sverige att de får det lika bra i Spanien, Kroatien eller Polen.

””

TT