Nyheter

Tvist om järnrörspengar måste tas om

SD-politikern Kent Ekeroth förlorade ett tvistemål mot Sveriges Television, som han stämt för att ha visat bilder ur den så kallade järnrörsfilmen från 2010. Men nu rivs beslutet upp och fallet ska avgöras på nytt.(TT)
Publicerad 1 november 2016

När tingsrätten avvisade riksdagsledamotens stämningsansökan i februari dömdes han att betala SVT:s rättegångskostnader på 80 000 kronor. Men nu river patent- och marknadsöverdomstolen upp beslutet och skickar tillbaka fallet till patent- och marknadsdomstolen.

””

Frågan som patent- och marknadsöverdomstolen tog ställning till handlade inte om vilken av parterna som har rätt, utan om fallet ska prövas eller ej. De två domstolarna har gjort olika bedömningar om huruvida de nödvändiga juridiska kriterierna uppfyllts.

Kent Ekeroth, som är Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, har tidigare vunnit tvistemål mot andra medier som visat bilder från järnrörsfilmen. Han ville ursprungligen ha 164 566 kronor av Sveriges Television. Om han vinner fallet som nu ska tas om blir nästa steg att slå fast vad SVT ska betala honom, vilket kan sluta i förhandlingar eller i en ny rättsprocess.

TT