Nyheter

Unikt fall om nätvåldtäkt i ny prövning

Sexövergrepp som skett över nätet kan vara våldtäkt, slog tingsrätten fast i en unik dom och dömde en 41-årig man till tio års fängelse. Nu tas fallet upp i hovrätten, och åklagarna hoppas att det ska göras ännu tydligare var gränserna går.(TT)
Publicerad 6 februari 2018
””

Fallet handlar om en 41-årig man i Uppland, som via olika chattprogram förmådde nästan 30 flickor att under dödshot begå grova sexuella övergrepp på sig själva, som han tog del av i realtid.

I november dömde Uppsala tingsrätt honom för grov våldtäkt mot barn i fyra fall. Offren har i de fallen tvingats utföra sexuella handlingar med hundar, eller med ett annat yngre barn. Det var en unik dom - ingen har tidigare dömts för våldtäkt när övergreppen skett över nätet.

Hög tröskel

I ett fall bedömdes det som våldtäkt när en flicka utförde handlingar på sig själv. Fem av åtalspunkterna rörande våldtäkt underkändes.

Tröskeln för vad tingsrätten räknade som våldtäkt är för hög anser åklagarna, som överklagat domen. Nu inleds förhandlingarna i Svea hovrätt.

TT: Det kan ju också bli så att hovrätten anser att det inte alls är våldtäkt, eftersom det skett via nätet?

””

Nekar till våldtäkt

41-åringen har medgett mycket av det han har åtalats för, men att jämställa övergreppen med våldtäkt är fel, anser hans advokat Kronje Samuelsson.

””

I tidigare fall med övergrepp via nätet har utfallen bland annat blivit sexuellt övergrepp. Men forskning har visat att dessa offer far precis lika illa som de som utsätts för fysiska övergrepp.

””

TT