Nyheter

Utställda döda väcker etiska problem

Döda människokroppar och organ till allmän beskådan har lockat miljontals besökare runt om i världen. Men de kontroversiella anatomiska utställningarna har väckt många frågor, bland annat om hur det står till med etiken och var kropparna egentligen kommer ifrån.(TT)
Publicerad 10 september 2016

"Vad de döda lär oss" och "En unik utställning med konserverade äkta människokroppar i Europa med ca 200 utställningsobjekt". Så står det på plakat som den senaste tiden dykt upp i Göteborg, och som gör reklam för en anatomisk utställning, "Real Human Bodies", som var planerad att visas upp där och i Borås. Häromdagen stod det dock klart att det hela ställs in på grund av svårigheter att nå arrangören och uteblivna betalningar, enligt Borås tidning.

Men detta är bara en av flera liknande utställningar som turnerar runt i världen, och säger sig ha syftet att lära besökarna mer om den mänskliga anatomin. Kanske är "Body Worlds", skapad av den tyske anatomen Gunther von Hagens, den mest kända. Hans alster har visats upp i hundratals städer, bland annat Södertälje och just nu Malmö. De har setts av över 40 miljoner besökare, enligt utställningens hemsida. Företaget Premier Exhibitions visar även det upp kroppar och organ till allmän beskådan på olika platser i världen.

Avrättade används?

Utställningarna är kontroversiella och många har ifrågasatt om det verkligen är etiskt försvarbart att visa upp döda människor på det här sättet. Kan det räknas som undervisning i anatomi, eller blir det bara en ovärdig cirkus av det hela?

””

Bland annat har det funnits farhågor om att kroppar efter exempelvis straffångar eller avrättade människor från Kina har använts. von Hagens uppger dock att "hans" lik kommer från donatorer, de flesta tyskar, som själva valt att låta sin kropp visas upp i utbildningssyfte. Premier Exhibitions kroppar kommer från Kina, från människor som "dött av naturliga orsaker" skriver företaget, som också hävdar att allt sker enligt kinesisk lagstiftning. I en intervju med TT 2008, när utställningen besökte Köpenhamn, förnekade initiativtagaren Roy Glover att kropparna härrör från fångar eller avrättade.

””

Samtycke problematiskt

””

Företaget bakom utställningen i Göteborg och Borås; Huppertz Global, skriver i ett mejl till TT att de kvarlevor som visas upp kommer från amerikaner som donerat sina kroppar "för utbildning av läkare samt upplysning av privatpersoner".

Bevisbördan för att allt går rätt till ligger på arrangörerna, tycker Mats Johansson. Men dessa går inte ut med identiteten på kropparna och att då enbart hävda att samtycke finns blir problematiskt.

””

Varför äkta?

Å andra sidan, skulle man vara öppen med vilka personerna är, skapas nya etiska problem.

””
””

Även Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi vid Malmö högskola, tycker att besökaren har ett moraliskt ansvar:

””

TT