Nyheter

V vill miljardsatsa för tidigare psykvård

Vänsterpartiet vill att fler ska kunna få hjälp för psykisk ohälsa redan på vårdcentralen. För det vill man lägga en miljard kronor årligen. - Vi vill bygga upp primärvården, som behöver rustas mer med psykologer, kuratorer och personal som är allmänt utbildade inom psykisk ohälsa.(TT)
Publicerad 9 juni 2018
””

V vill att miljarden ska gå till anställning av vårdpersonal med psykologisk kompetens på vårdcentraler. Vårdpersonal som redan arbetar med psykiatri ska dessutom kunna fortbildas, framför allt för att bättre kunna förebygga självmord.

"Kan vara livsfarligt"

””

Pengarna skulle fördelas mellan landstingen efter behov. Karin Rågsjös förhoppning är att det kan leda till runt 100 nyanställningar av terapeuter landet över.

””
””

Tidigare satsningar

Socialstyrelsen slog i en rapport i december förra året fast att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat kraftigt mellan åren 2006 och 2016.

Regeringen har tidigare, utifrån överenskommelser med Vänsterpartiet, skjutit till 1,5 miljarder kronor till landsting och kommuner för vård av psykisk ohälsa. I en första uppföljning, som kom förra månaden, konstaterade Socialstyrelsen att satsningen så här långt gett få konkreta resultat.

TT