Nyheter

Frågor och svar om hävda ryska avstängningar

28 ryska vinterolympier fick sin livstidsavstängning från OS hävd och får behålla sina medaljer från Sotji 2014. Men innebär Cas beslut att ryssarna får tävla i OS i Pyeongchang om en vecka? Vad säger IOK om beslutet? Och vilka är Cas? + Varför hävde Cas avstängningarna?(TT)
Publicerad 1 februari 2018

+ Varför hävde Cas avstängningarna?

Cas ansåg att bevisen mot 28 av 39 ryssar inte var tillräckliga för att slå fast att brott mot antidopningsreglerna begåtts. Beslutet var enhälligt i Cas två paneler som tog sig an fallen. Resonemanget bakom beslutet är inte publicerat än och Cas meddelar att det skrivna utlåtandet kommer att släppas "i sinom tid".

Ingen av de ryska idrottarna har ertappats med ett positivt dopningsprov. IOK har i den så kallade Richard McLaren-rapporten, där bland annat förre antidopningschefen Grigorij Rodtjenkov har vittnat, bevisat hur glasbehållare som förvarade dopningsprov öppnades i efterhand. Agenter från ryska säkerhetstjänsten tros ha varit inblandade i det avancerade fusket.

+ Innebär Cas beslut att 28 friade ryssar får tävla i OS?

Nej. Rysslands olympiska kommitté (Rok) är fortfarande avstängt från OS och ryska idrottare får därför enbart tävla under neutral flagg som OAR (Olympisk aktiv från Ryssland). För att få tävla under neutral flagg krävs en inbjudan av en nämnd utsedd av IOK. Överklagningarna som hävdes av Cas var individuella för de 39 aktiva, varav 28 friades helt.

Hittills har 169 ryssar blivit inbjudna till OS och tackat ja till att delta. En har tackat nej.

+ Vad händer med de övriga elva ryssarna?

Cas ändrade IOK-domen från avstängning på livstid till att gälla över stundande OS i Sydkorea. Bevisen mot de elva idrottarna ansågs alltså tillräckliga för en fällning.

+ Vad tycker IOK om domen?

IOK anser sig ha bevisat Rysslands manipulering mot antidopningssystemet i Sotji och är därför missnöjt över att Cas inte tog hänsyn till det i de 28 individuella fallen där man valde att fria. I och med avstängningen av de övriga elva ryska idrottarna anser IOK att Cas bekräftar att systematisk manipulering av dopningsprover ägde rum i Sotji.

+ Går Cas dom att överklaga?

Ja. Till Schweiz högsta domstol. IOK överväger en överklagan men vill först analysera Cas skrivna utlåtande som ännu inte har släppts. IOK anser att Cas beslut kan ha en "försvårande effekt på den framtida kampen mot dopning".

+ Hur reagerade Ryssland?

Ryssland välkomnar beskedet och enligt president Vladimir Putins talesperson Dimitrij Peskov var det också ett bevis på att landet ska fortsätta sin "fredliga, rättsliga kamp för våra idrottare". Exakt vad som åsyftas är oklart.

Enligt idrottsministern Pavel Kolobkov har "rättvisa äntligen skipats".

TT