Nyheter

Brexit väcker försvarstankar i EU

Tyskland och Frankrike driver på för ett ökat försvarssamarbete i EU efter Storbritanniens beslut av hoppa av. Gemensamt högkvarter och samordnad utbildning är två av förslagen.(TT)
Publicerad 13 september 2016

Storbritannien har länge bromsat alla planer på att utveckla EU på försvarssidan, med hänvisning bland annat till att försvarsfrågorna sköts bäst inom Nato.

Men nu är landet på väg ut ur hela EU - och då blir situationen plötsligt annorlunda.

””
””

Samlat högkvarter?

Von der Leyen och hennes franske kollega Jean-Yves Le Drian har därför skrivit ihop sex sidor med gemensamma förslag som skickades till EU:s utrikestjänst i helgen - i lagom tid för att kunna diskuteras vid det extrainsatta toppmöte som EU-ländernas stats- och regeringschefer håller i Bratislava på fredag.

I den tysk-franska texten, som snabbt läckt ut till en rad tidningar och nyhetsbyråer, föreslås bland annat att EU:s militära insatser framöver bör ledas från ett permanent gemensamt EU-militärhögkvarter. I övrigt talas om allt från transportsamarbete och bättre utbyte av satellitbilder till en gemensam officersutbildning.

Forskning och industri

Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker väntas mana till ett ökat försvarssamarbete när han på onsdagen håller sitt årliga stora linjetal i EU-parlamentet om "läget i unionen".

Försvarssamarbetet är också en tung del i EU:s nya globala strategi som tagits fram under ledning av utrikeschefen Federica Mogherini. Där handlar det såväl om att bättre samordna EU-ländernas försvarsbudgetar som att satsa mer på forskning. Och att tillverka vapen.

"EU kommer systematiskt att uppmuntra försvarssamarbete och sträva till att skapa en stabil europeisk försvarsindustri, som är nödvändig för Europas självständighet att agera och ta beslut", heter det i den globala strategin.

TT