Nyheter

Danmark stryker "dyra" miljömål

Danmarks miljömål är för dyra, tycker landets nya ledning. Målet att kol- och gaskraften ska vara nedlagd till 2030 respektive 2035 stryks. - Det är ingen poäng att vi för en så dyr energipolitik i Danmark att det går ut över konkurrenskraften och pressar statskassan orimligt mycket.(TT)
Publicerad 7 september 2015
Danmarks miljömål är för dyra, tycker landets nya ledning. Målet att kol- och gaskraften ska vara nedlagd till 2030 respektive 2035 stryks. - Det är ingen poäng att vi för en så dyr energipolitik i Danmark att det går ut över konkurrenskraften och press
Danmarks miljömål är för dyra, tycker landets nya ledning. Målet att kol- och gaskraften ska vara nedlagd till 2030 respektive 2035 stryks. - Det är ingen poäng att vi för en så dyr energipolitik i Danmark att det går ut över konkurrenskraften och press

Danmarks miljömål är för dyra, tycker landets nya ledning. Målet att kol- och gaskraften ska vara nedlagd till 2030 respektive 2035 stryks.

””

Den förra vänsterregeringen satte nedläggningsmålen för de fossila bränslena naturgas och kol till om 15 respektive 20 år, och talade även om att tidigarelägga dessa ytterligare.

Den nya konservativa regeringen nöjer sig nu med det generella och mer långsiktiga målet att Danmark ska vara oberoende av fossila bränslen till år 2050.

TT