Nyheter

Färre - men för många - barn dör

Antalet barn i världen som dör före fem års ålder har halverats sedan 1900 - men FN:s mål när det gäller den globala barnadödligheten är långt ifrån uppnått. Bara 65 av 195 länder har klarat målen för barnadödlighet som sattes upp för 15 år sedan, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.(TT)
Publicerad 9 september 2015
Antalet barn i världen som dör före fem års ålder har halverats sedan 1900 - men FN:s mål när det gäller den globala barnadödligheten är långt ifrån uppnått. Bara 65 av 195 länder har klarat målen för barnadödlighet som sattes upp för 15 år sedan, enlig
Antalet barn i världen som dör före fem års ålder har halverats sedan 1900 - men FN:s mål när det gäller den globala barnadödligheten är långt ifrån uppnått. Bara 65 av 195 länder har klarat målen för barnadödlighet som sattes upp för 15 år sedan, enlig

Antalet barn i världen som dör före fem års ålder har halverats sedan 1900 - men FN:s mål när det gäller den globala barnadödligheten är långt ifrån uppnått.

Bara 65 av 195 länder har klarat målen för barnadödlighet som sattes upp för 15 år sedan, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Men sammantaget visar statistiken att medan 12,7 miljoner barn dog före fem års ålder 1990 har siffran minskat till cirka 5,9 miljoner i år.

TT