Nyheter

Invandring nu viktigast i EU

En kraftigt ökad flyktingström till EU har lett till träta om kvotering och vånda över drunkningstragedierna i Medelhavet. EU-invånarna tycker nu att invandring är unionens största utmaning.(TT)
Publicerad 1 augusti 2015
En kraftigt ökad flyktingström till EU har lett till träta om kvotering och vånda över drunkningstragedierna i Medelhavet. EU-invånarna tycker nu att invandring är unionens största utmaning. Hela 38 procent av de tillfrågade tycker enligt Europabaromete
En kraftigt ökad flyktingström till EU har lett till träta om kvotering och vånda över drunkningstragedierna i Medelhavet. EU-invånarna tycker nu att invandring är unionens största utmaning. Hela 38 procent av de tillfrågade tycker enligt Europabaromete

Hela 38 procent av de tillfrågade tycker enligt Europabarometern att immigrationen är den viktigaste frågan för EU, en ökning med 14 procentenheter jämfört med november 2014. Därmed har tre andra frågor - ekonomin, arbetslösheten och offentliga finanser - passerats i rankningen på bara ett halvår. Mätningen görs på uppdrag av EU-kommissionen.

Krishärdar i Mellanöstern samt misär och förtryck i Afrika har bidragit till att antalet fattiga migranter som söker sig till EU ökade med 149 procent under årets första fem månader jämfört med samma period året innan, rapporterar EU:s gränskontrollmyndighet Frontex. Totalt kom 153 000 migranter till EU:s gränser fram till och med maj.

Trycket oroar EU-medborgarna. Över hälften - 56 procent - ser negativt på invandring från länder utanför EU. Motsvarande siffra för migration från andra EU-länder är 40 procent. Men skillnaden är stor mellan olika länder: Mest positiva till invandring från länder både inom och utom EU är svenskarna medan tjeckerna är mest negativa.

TT