Nyheter

Irans kvinnor straffas för ledighet

En ny lag i Iran om nio månaders betald ledighet för mammor saknar helt finansiering. Och redan har tiotusentals kvinnor blivit av med jobbet efter att ha tagit föräldraledighet.(TT)
Publicerad 10 augusti 2015
””

I dag har iranska kvinnor rätt till sex månaders föräldraledighet. Men följderna är inte bara positiva. Landets ekonomi knäar av utländska sanktioner, halverat oljepris och svårt urvattnat värde på valutan, rial.

Lägre lön

Iranska regeringen hoppas nu att löftet om ett lyftande av de ekonomiska sanktionerna mot landet, som ingår i avtalet den 14 juli om Irans kärntekniska program, ska få fart på hjulen igen.

Nu står arbetslösheten enligt officiella siffror på 10,8 procent och i realiteten är den sannolikt dubbelt så hög. Men bland kvinnor ligger redan den officiella siffran på hela 19,2 procent.

I det läget hittar arbetsgivarna enkelt mycket bättre utbildade vikarier, som dessutom är beredda att jobba för lägre lön.

Enligt Zeda visar studier att av 145 000 kvinnor som varit föräldralediga de senaste 18 månaderna har cirka 47 000 - nästan en tredjedel - förlorat jobbet.

Utan finansiering

Nu har en ny lag klubbats som utökar rätten till ledighet från sex till nio månader. Enligt Zeda skulle cirka 160 000 yrkesarbetande iranska kvinnor få rätt till de nio månaderna. Men myndigheterna har inte har rätt att sjösätta åtgärder om deras finansiella behov inte är tillgodosedda, och därför riskerar nu hela reformen att bli en luftpastej.

Regeringen, som kämpar med att ens kunna betala sina anställdas löner, har nämligen hittills inte betalat ut ett uns av de motsvarande 8,5 miljarder-9,5 miljarder kronor som reformen skulle kosta.

””

TT