Annons
Nyheter

Mattis anser att Iran följer kärnteknikavtal

USA:s försvarsminister James Mattis och president Donald Trump tycks ha olika åsikter i frågan om Iran följer det kärntekniska avtalet med världens stormakter eller inte. Under en utfrågning i senaten utvecklade Mattis frågan om de iranska ledarnas agerande ligger inom ramen för vad avtalet säger.(TT)
Publicerad 3 oktober 2017
””

Enligt USA:s regelverk för avtalet, som slöts 2015, ska presidenten med 90 dagars intervall redogöra för kongressen om Iran följer avtalet eller inte. Nästa gång det sker är den 15 oktober, men redan har president Donald Trump flera gånger uttalat skepsis mot att Iran lever upp till avtalet och bland annat kallat det "en pinsamhet för USA".

Mattis säger att det funnits tillfällen där Iran tycks ha klivit utanför ramarna - men också att både USA:s underrättelsetjänster och FN:s atomenergiorgan IAEA anser att Teheran på ett övergripande plan håller sig till reglerna.

Annons

Avtalet innebär i stort sett slopade sanktioner mot Teheran i utbyte mot insyn i Irans kärntekniska program.

Enligt Mattis ligger det i USA:s intresse att hålla fast vid avtalet om det går att fastslå att Teheran faktiskt håller sin del.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons