Nyheter

Mödradödligheten halverad på 25 år

Trots att det i dag nästan dör en kvinna varannan minut i samband med graviditet eller förlossning så har mödradödligheten i världen nästan halverats de senaste 25 åren, visar en ny rapport.(TT)
Publicerad 12 november 2015

Under 2015 kommer 303 000 kvinnor i världen att dö som ett resultat av komplikationer under graviditeten, eller inom sex veckor efter förlossningen. Mödradödligheten har sjunkit med 44 procent från 1990 då 532 000 kvinnor dog, visar en rapport från FN och Världsbanken.

"Det här är ett stort framsteg, men framstegen är ojämt fördelade över länderna och olika delar av världen", säger Lale Say vid Världshälsoorganisationen (WHO), och hänvisar till att 99 procent av dödsfallen inträffar i utvecklingsländer.

Ett av FN:s millenniemål var att mödradödligheten skulle reduceras med 75 procent till och med 2015, från den nivå den låg på 1990. Men bara nio länder i världen har lyckats med detta.

39 andra länder har gjort betydliga framsteg, främst i Ostasien där mödradödligheten har sjunkigt från omkring 95 till 27 per 100 000 förlossningar.

I genomsnitt dör i dag 216 kvinnor per 100 000 födslar, men i länderna söder om Saharaöknen i Afrika är siffran mer än den dubbla. Där dör i genomsnitt 546 per 100 000 födslar.

FN:s nya mål är att minska mödradödligheten till mindre är 70 per 100 000 förlossningar innan 2030.

TT