Nyheter

Norskt tiggeriförbud kan stoppas

Den norska regeringens förslag att helt förbjuda såväl tiggeri som hjälp till tiggare lever osäkert. Förbudet debatteras livligt. Man kan inte förbjuda allt man ogillar, anser landets advokatsamfund.(TT)
Publicerad 4 februari 2015

Det omstridda förslaget att nationellt förbjuda all form av tiggeri kan stöta på patrull sedan Senterpartiet (SP) är på väg att svänga. SP är vågmästare i stortinget i just denna fråga och konstaterar att förslaget från regeringspartierna Høyre och Fremskrittspartiet (FRP) är betydigt mer långtgående än det man tidigare ställt sig bakom.

””

SP avvaktar remissvar om förslagen den 15 februari och kan byta fot på sitt landsmöte i mars, enligt Toppe.

””

Debatten har rasat i Norge en tid. Kommunala förbud mot tiggeri är tillåtna sedan 2014 och det har varit känt att ett nationellt förbud kommer upp i stortinget i år.

"Aktiv handling"

Att bistå tiggare med husrum, respengar eller mat kan komma att straffas med uppemot ett års fängelse om regeringens förslag antas.

Enligt statssekreteraren i justitiedepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FRP), är förbud mot medhjälp till tiggeri nödvändigt även om det kan drabba norrmän som bara vill hjälpa till.

””

En majoritet av norrmännen tycks stödja ett nationellt förbud, men såväl opposition som regeringens normala stödpartier och det norska advokatsamfundet, Advokatforeningen, hör till dem som protesterar och ifrågasätter förslaget på ideologiska, allmänt etiska och juridiska grunder.

””

Svåra gränsdragningar

Från kyrkligt håll hörs röster som kallar det föreslagna förbudet en kriminalisering av medmänsklighet.

””

Det finns också flera svåra juridiska gränsdragningar. Insamlingar till välgörenhet eller en klassresa ska exempelvis inte förbjudas. Gatumusiker ska också få samla in pengar. Med organiserat tiggeri ska det räcka med att två tiggare samarbetar. Det väcker frågan om det ska ses som organiserat tiggeri om exempelvis far och son tigger tillsammans.

TT