Nyheter

Våldsam vardag för hälsoarbetare

Rådande politiskt vakuum gör att Afghanistan glider allt djupare ner i en våldsspiral - något som drabbar civila och sjukvårdspersonal, varnar företrädare för Afghanistans Röda Halvmåne. En läkare beskjuts intill en Röda Halvmåneklinik. Hot från en väpnad grupp mot en sjuksköterska och en barnmorska.(TT)
Publicerad 12 februari 2015
Rådande politiskt vakuum gör att Afghanistan glider allt djupare ner i en våldsspiral - något som drabbar civila och sjukvårdspersonal, varnar företrädare för Afghanistans Röda Halvmåne. En läkare beskjuts intill en Röda Halvmåneklinik. Hot från en väpn
Rådande politiskt vakuum gör att Afghanistan glider allt djupare ner i en våldsspiral - något som drabbar civila och sjukvårdspersonal, varnar företrädare för Afghanistans Röda Halvmåne. En läkare beskjuts intill en Röda Halvmåneklinik. Hot från en väpn

En läkare beskjuts intill en Röda Halvmåneklinik. Hot från en väpnad grupp mot en sjuksköterska och en barnmorska. En bomb, som egentligen var riktad mot polisstationen intill, får en hel mottagning att skaka.

Statistiken över det senaste halvårets attacker mot organisationen Röda Halvmånen i Afghanistan är dyster läsning.

””
””

Farligt vakuum

Till skillnad från vad många tror i Väst så har det ökade våldet inte så mycket att göra med tillbakadragandet av Natostyrkan Isaf som skedde vid årsskiftet. Bahramand och hans kollega, Röda Halvmånens generalsekreterare i Afghanistan Mohammed Naim Dindar, pekar i stället på det politiska vakuum som råder i och med fjolårets utdragna och omtvistade presidentval och den långa regeringsbildning som fortfarande pågår. Utan tydligt afghanskt styre har krigsherrar och väpnande grupper kunnat öka sitt inflytande.

””
””

Vem krigar?

Att det blir allt svårare att skilja på vem som är civil och vem som är stridande, tas också upp i en rapport från Internationella Rödakorskommittén där det enbart konstateras att antalet transporter av skadade "stridande" i Afghanistan ökade med 37 procent under fjolåret. Samtidigt har antalet patienter vid Röda Halvmånens 47 vårdinrättningar och 21 mobila kliniker i landet minskat med nästan en femtedel, eftersom det tuffa säkerhetsläget gör att många inte vågar åka till doktorn eller sköterskan.

””

TT