Nyheter

Världen mindre fredlig än på tio år

Den som tycker att världen har blivit dystrare de senaste åren får nu vatten på sin kvarn. Enligt den globala tankesmedjan Institute for Economics and Peace (IEP) årliga fredsindex är världen mindre fredlig än någon gång under det senaste årtiondet.(TT)
Publicerad 6 juni 2018

Utvecklingen har gått åt fel håll i 92 av världens länder, medan läget har förbättrats i 71 länder, mellan åren 2016 och 2017. Det är de värsta siffrorna på fyra år, skriver IEP i sin årliga rapport.

Tankesmedjan väger samman faktorer som landets relationer med andra nationer, väpnade konflikter inom landet eller konflikter utomlands som landet är involverat i, våldsam kriminalitet, terrorism och politisk instabilitet i landet.

Syrien minst fredligt

De minst fredliga länderna i världen är Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Irak och Somalia. Till de mest fredliga länderna hör Danmark, Island, Nya Zeeland, Österrike och Portugal.

Trots att Europa räknas till den mest fredliga delen av världen har utvecklingen gått åt fel håll de senaste tre åren, enligt tankesmedjan. 23 av 36 länder i Europa får en lägre ranking 2017 jämfört med året tidigare. Det beror på ökad politisk instabilitet i många länder, terrordåd och ökad kriminalitet.

Skandinavisk vapenexport

Av de nordiska länderna är det inget land som blivit mer fredligt sedan 2008. Länderna i Skandinavien utmärker sig dessutom när det gäller hur stor andel av BNP som utgörs av vapenexport.

Det finns dock en motbild. Andelen av BNP som länder lägger på militära utgifter har minskat och så har utvecklingen sett ut de senaste tio åren, vilket möjligen kommer som överraskning för många. I den senaste mätningen är det 88 länder som lägger mindre pengar på militären, medan 44 spenderar mer.

TT