Nyheter

Världens skogar försvinner snabbt

Skogar motsvarande hela Sydafrikas yta har försvunnit de senaste 25 åren. Det får katastrofala följder för miljön och för de nära 60 miljoner människor världen över som lever i och av skogarna. Världens befolkning växer och därmed efterfrågan på mat och utrymme att bo på.(TT)
Publicerad 8 september 2015

Världens befolkning växer och därmed efterfrågan på mat och utrymme att bo på. Det leder till att enorma arealer med skog skövlas varje år, skriver FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i ny rapport, citerad av nyhetsbyrån Reuters.

Skogarna absorberar koldioxid och skyddar därmed mot klimatförändringar. Skogsavverkningar har motsatt effekt, och skövling kan också skapa jordskred och översvämningar. Störst är förlusten av skog i tropikerna, särskilt i Sydamerika, Afrika och Sydostasien.

Även om det ser mörkt ut för jordens träd finns ljusglimtar. FN skriver att skogsavverkningen minskat med mer än 50 procent sedan 1990. Förklaringen sägs vara att det i dag finns en större kunskap hos världens länder för vilken betydelse skogen har för miljön.

Dessutom planteras det i dag mer skog än tidigare vilket bidrar till en något bättre balans.

Mycket återstår dock att göra. För att världens länder ska inse allvaret krävs mer konkreta åtgärder. Lagstiftning och regleringar räcker inte utan tydligare incitament till förändring krävs, enligt rapporten.

TT