Bättre information ska hindra nedskräpning

Återvinningscentralen ser mer ut som en sopstation. Bättre information kring källsortering behövs för att få slut på problemet.
Åseda • Publicerad 6 oktober 2019
Foto: Charlotte Stjernkvist