Länsstyrelsen ser allvarligt på föreningens yttrande

Frågan om Stena Renewable har ett giltigt tillstånd för en vindpark i Tvinnesheda, eller inte, är ännu inte avgjord.
Nu yttrar sig Länsstyrelsen i Kronoberg till Mark- och miljödomstolen efter att Föreningen Vi vill få frågan prövad.
Länsstyrelsen är kritisk till hur Föreningen Vi tidigare har formulerat sig i ett yttrande.
Tvinnesheda/Åseda • Publicerad 6 mars 2019