Missionsförsamlingens årsmöte

Publicerad 4 februari 2015

Alstermo missionsförsamling höll sitt årsmöte den 25 januari. Församlingen styrelse består av Martin Gillsjö, ordförande, Anders Davidsson, Annika Erlandsson, Tomas Gillsjö, Ida Jansson, Eivor Rosberg och Jonny Åstrand.