PRO:s medlemsmöte

Publicerad 11 november 2015

Ett 70-tal medlemmar närvarade vid Åseda PRO:s möte i november. Information gavs från riksorganisationen om att landstinget måste ta emot kontanter vid sjukbesök enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Rapport gavs också från distriktets höstmöte och från resan med PRO-båten. Informationen ska bli bättre mellan socialnämnden och KPR, KPR ska kallas till möten om det gäller något som berör äldre. Verksamhetsplan och budget för 2016 godkändes. Gert Blom underhöll med trumpetspel.