Rektorerna är olagliga

Uppvidinge Artikeln publicerades

Enligt ett nytt beslut från Skolinspektionen är det olagligt att ha inhyrda rektorer på kommunala skolor.

Rektorn på Lenhovdaskolan är inhyrd. Det är numera olagligt.
Foto: Arkiv
Rektorn på Lenhovdaskolan är inhyrd. Det är numera olagligt.

En kommun som hyr in rektorer går mot lagen. Det har Skolinspektionen beslutat efter att ha genomfört en tillsyn i Härryda kommun där de hade hyrt in rektorer till två av sina skolor. Beslutet fattades i slutet av april i år och det skickades samtidigt ut ett budskap till samtliga kommuner i landet, att genast sluta med hyrrektorer. Detta har P4 Kronoberg tidigare har rapporterat om. Enligt skollagen ska rektorerna vara anställda av huvudmannen, det vill säga kommunerna. Det finns också bestämmelser om entreprenad i skollagen. Till exempel får inte uppgifter som är kopplade till undervisningen lämnas ut på entreprenad, vilket händer när skolorna anlitar en hyrrektor. Inte minst när rektorns uppdrag är att vara en pedagogisk ledare.

I Uppvidinge kommun finns det två hyrrektorer. En på Lenhovdaskolan och en på Åsedaskolans 7-9. Om de får fortsätta att arbeta på skolorna är oklart. Först ska beslutet analyseras, berättar Mikael Falk, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det vi ska analysera är hur man har argumenterat utifrån lagen och dess förarbeten för att komma fram till den här slutsatsen, samt på vilket sätt det påverkar oss. Man kan ha olika upplägg med hyrrektorer. Vi måste ta reda på vad skolinspektionen egentligen har beslutat och på vilka grunder, säger Mikael Falk.

 

Mikael Falk är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Uppvidinge kommun. Innan de vidtar några åtgärder ska Skolinspektionens beslut först analyseras.
Foto: Arkiv
Mikael Falk är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Uppvidinge kommun. Innan de vidtar några åtgärder ska Skolinspektionens beslut först analyseras.

Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt hänvisar beslutet till ett flertal paragrafer i skollagen, men kan sammanfatta beslutet så här:

– Det är inte förenligt med skollagen att en kommun hyr in en rektor när det står i lagen att rektorn ska vara anställd av en huvudman, säger han.

Hur många hyrrektorer det finns ute i landet är oklart. Men de kommuner som vet med sig att de har anställt via pooler eller bemanningsföretag uppmanas att ställa om så fort som möjligt.

– Det är väldigt viktigt att man rättar sig efter detta eftersom rektorn bedriver myndighetsutövning och fattar beslut. Då måste rektorn vara på plats ordentligt, säger Johan Kylenfelt.

Men Mikael Falk anser inte att det är så brådskande. Han räknar med att analysen är klar inför nästa termin.

– Det är inget vi kastar oss över för det är ingen akut fråga, säger han.

Det är dock svårt för Skolinspektionen att sätta någon tidsgräns på när hyrrektorerna ska vara borta från de kommunala grundskolorna. Det enda de kan göra i nuläget är att uppmana kommunerna att ställa om, men om det kommer in en anmälan till myndigheten, eller om de är ute på tillsyn och stöter på hyrrektorer kommer de rikta kritik på hur förhållandena ser ut på just den platsen. Något generellt föreläggande till samtliga kommuner går inte att skicka ut.