SPF-årsmöte

Publicerad 2 februari 2016

SPF Seniorerna Lenhovda-Herråkra har haft årsmöte i Lenhovda församlingshem. 36 medlemmar närvarade, varav fyra nya. Ingeborg Hammarstedt omvaldes till ordförande. Ruth Petersson och Ann-Margret Gustafsson lämnade styrelsen. Till nya ledamöter valdes Inger Gustafsson och Marianne Andersson. Gun Alveus blir sekreterare, Ingrid Gustafsson kassör. Till ersättare i KPR nyvaldes Ingeborg Hammarstedt. Ett lag med lagledare utsågs att delta i Hjärnkoll.