Valet 2010

Sd: "Islam måste bekämpas"

Valet 2010 Artikeln publicerades

Mer pengar till pensionärerna, kraftigt skärpta straff, en 90-procentig minskning av invandringen. Och så måste islam bekämpas som nazismen en gång bekämpades. Sverigedemokraterna gav tydliga besked i Växjö.

– Vi är det mesthumana partiet, konstaterade Kent Ekeroth, riksdagskandidat och partiets internationella sekreterare.
Tillsammans med partisekreteraren Björn Söder och riksdagskandidaten Christian Westling besökte han Speakers corner i Växjö på onsdagskvällen. Där redogjorde de för partiets tre profilfrågor inför valet: äldrepolitiken, kriminalpolitiken och invandringspolitiken.
Vad gäller landets pensionärer menade Björn Söder att de blivit åsidosatta av såväl alliansen som de rödgröna. De två blockens utlovade satsningar viftade han bort som "valfläsk", och lovade betydligt större satsningar om sverigedemokraterna fick bestämma.
– Skatteskillnaderna mellan pensionärer och löntagare ska utjämnas och vi vill satsa 12 miljarder på de äldre under nästa år.

Däreftergick de in på kriminalpolitikens område där de predikade kraftigt skärpta straff, riktiga livstidsstraff och utvisning på livstid för invandrare som begår brott i Sverige.
– Vi har en massa mesiga domare i det här landet som väljer att döma i den nedre delen av straffskalan, påstod Kent Ekeroth.
Att forskning visar på att strängare straff inte leder till mindre brottslighet var irrelevant, menade han.
– För oss är straffen en moralisk fråga. Brottslingar ska straffas för det lidande de utsatt brottsoffren och deras anhöriga för.
De målade upp en bild av ett samhälle där den grova brottsligheten har ökat och där människor känner sig allt mer otrygga och rädda. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar dock snarare på en viss minskning både vad gäller brotten och folks upplevda otrygghet. Något som Björn Söder avfärdade på Smålandsposten fråga:
– Jag ställer mig tveksam till statistik. Många vågar inte gå ut när det är mörkt.

När de tog uppsin verkliga profilfråga, invandringen, hettade det till lite extra. Vid ett par tillfällen var några av de drygt 50 åhörarna framme vid scenen och protesterade, men polis på plats kunde lugnt be dem att flytta på sig.
"Massinvandring" kallade sd:s representanter den svenska mottagningen av flyktingar och anhöriginvandrare.
– Det måste sättas stopp för det. Vi klarar inte av situationen som den är i dag och därför måste vi sänka invandringen med 90 procent så att vi hamnar på samma nivå som i Danmark, sade Björn Söder.
I stället för att ta emot flyktingar här, föreslår sd att man hjälper dem på plats i deras hemområden i stället.
– Invandringen kostar för mycket och integreringen fungerar inte. Därför tjänar alla på att invandringen begränsas kraftigt. De pengar vi sparar på det ger också ett större ekonomiskt utrymme att kunna satsa på välfärden i Sverige, sade Kent Ekeroth.
Ytterligare ett problem med invandringen, enligt sd, är det mångkulturella samhället som uppstår. Och så gled de sakta men säkert in på vad de kallade "det största hotet mot Sverige och västvärlden": islam.

I en dryg halvtimmeuppehöll de sig vid hur främmande och förtryckande islam är och hur det finns en dold agenda som går ut på att islam ska ta över hela västvärlden.
– Det är en ödesfråga för framtiden. Stoppar vi inte utbredningen av islam kommer muslimerna att ta över, och det kommer att gå fort, sade Björn Söder till Smålandsposten efter torgmötet.
Ni målar upp en bild av muslimer som en helt homogen grupp, så ser väl inte verkligheten ut?
– Alla muslimer är förstås inte fundamentalister, men de som inte är det protesterar ju inte. Precis som nazismen bekämpades måste nu islam bekämpas, svarade Björn Söder.