1875: Den stora järnvägsolyckan

Redan på 1830-talet började järnvägar byggas på kontinenten. I Sverige dröjde det emellertid ända till 1850-talet innan järnvägsbyggandet tog fart på allvar.
Växjö • Publicerad 11 februari 2016