60 miljoner kan krävas till moskébygget

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring byggnationen av en moské i Växjö. Det stora problemet är att få ihop finansieringen.
Publicerad 2 februari 2015