Asylsökande ungdomar kan tvingas flytta från kommunen

Asylsökande ungdomar i Växjö som väntar på besked kan tvingas lämna Växjö när de blir myndiga. För att förhindra att ungdomarna ska behöva lämna sina vänner och pågående gymnasiestudier har Växjö kommun gett den ideella föreningen Goda Krafter pengar så de kan hitta boenden åt ungdomarna i Växjö.
Publicerad 9 februari 2018
Foto: Fredrik Sandberg/TT