”Det är dramatiskt. Det finns nästan ingen hejd på intresset”

Priserna på jordbruks- och skogsmark har gått stadigt uppåt under många år.
– Det är dramatiskt. Det finns nästan ingen hejd på intresset för jord och skog, säger Landshypotek Banks regionchef Stefan Malmström.
Han ser sänkta räntor och lägre avkastningskrav som viktiga förklaringar.
Växjö • Publicerad 4 april 2021