Digitalisering svårt upp i åldrarna

Ju äldre vi blir desto svårare blir det att hantera den digitala världen. Men det spelar ingen roll i vilket land vi fötts. Det visar en ny studie av digital teknikanvändning bland äldre utrikes födda.
Växjö • Publicerad 9 oktober 2019
Foto: LENA GUNNARSSON