Dino Viscovi: Dino Viscovi: Manual för mötesmarodörer

Mötesmarodörer eller sammanträdessabotörer har funnits i alla tider, alltså personer med förmågan att redan under dagordningens första punkt drastiskt minska chanserna till en produktiv sammankomst.