Fler medicinerar fel inom omsorgen

Rapporter om felmedicinering ökar inom omsorgen.Under 2014 anmäldes drygt 2000 avvikelser.De allvarligaste tillbuden gäller bland annat insulin.
Publicerad 9 februari 2015