Flera hinder för att utvisa kriminella från Sverige

Det finns en rad hinder i utlänningslagen som gör att domstolarna inte utvisar kriminella personer.Ett av de vanligaste skälen har blivit att den dömde är EES-medborgare.
Publicerad 2 februari 2015