Här är husen som sticker ut!

Växjö Artikeln publicerades
Södras huvudkontor på Skogsudden vid Växjösjön är en av de byggnader i Växjö som verkligen sticker ut, tycker stadsarkitekten Henrik Wibroe.
Foto:Johan Christensen
Södras huvudkontor på Skogsudden vid Växjösjön är en av de byggnader i Växjö som verkligen sticker ut, tycker stadsarkitekten Henrik Wibroe.

Lista tio byggnader i Växjö som sticker ut!

Det var uppdraget vi gav stadsarkitekten Henrik Wibroe. Det blev fler än tio byggnader på hans lista och ett resonemang om platsens betydelse.

Nu har du möjlighet att fylla på. Vilka byggnader gör intryck på dig, positivt eller negativt?

Att rita en byggnad som sticker ut har i sig inget värde, säger Henrik Wibroe. Det är inte hans tolkning av "god arkitektur". Platsen har lika stor betydelse som själva byggnaden. Först då kan byggnaden sticka ut, i positiv bemärkelse.

Som stadsarkitekt vill han förstås lyfta de goda exemplen och inte prata så mycket om det som han anser som mindre lyckat. Dessutom handlar det om tycke och smak. Det märks inte minst på Smålandspostens insändarsidor, där vad som är fint och fult är ett kärt ämne.

– Det är först efter kanske fem år som man kan säga om det blivit lyckat eller inte, tycker Henrik Wibroe. Det finns en rad spännande byggen på gång, men de får vänta på bedömning.

På hans lista finns byggnader av alla slag. Vi beslutar snabbt att hoppa över en rad vackra privata villor samt byggnader med förväntad dignitet, som domkyrkan, Östrabo, Karolinerhuset, konserthuset och biblioteket.

Vi tar oss i stället en bit utanför centrum för att finna byggnader som satt sin prägel på omgivningarna, "skapar platsen", som Henrik Wibroe uttrycker det.

Teleborgs slott sticker upp ur den lummiga grönskan utmed Trummen. Ett riktigt sagoslott som byggdes av Fredrik Bonde år 1900, men i en betydligt äldre stil.

– Alla kan jämföra med IST:s planerade bygge, där man också kommer att efterlikna något äldre. Men det handlar inte om byggnaden utan också platsen, påpekar Henrik Wibroe än en gång.

Teleborgs slott är en tung byggnad, men avslutas på ett lekfullt sätt med tinnar och torn och det präglar byggnaden, liksom den pampiga trappan.

– Slottet syns också från långt håll och det var man säkert medveten om, säger Henrik Wibroe.

Det gäller också Södras kontor på Skogsudden, som då det byggdes låg ute i skogen, men väl synligt från centrum över Växjösjön. Läget är väl valt och tillsammans med byggnadens speciella form med de tre vingarna blir den unik.

– Att hålla lyset tänt på natten var en del av värmesystemet med det har också gett platsen karaktär på kvällstid.

Arkitekten Ralph Erskine punkthus på Lassaskog skapar också en speciell plats men på ett diskret sätt där de sticker upp mellan stora träd och gröna kullar. När de byggdes 1954 var det nytt att bygga i betongelement och Erskine testade gärna ny teknik. Balkongerna blev ingen lyckad lösning och har byggts om, men i övrigt har husen stått sig.

– De stack ut då och sticker ut nu!

Nästa byggnad som präglar sin plats är av ett senare datum – det nybyggda domkyrkocentrum.

– Det är inte byggt för att sticka ut det är i stället platsen som är det viktiga. Lösningen har tillfört mycket till byggnaderna runt omkring. Man kunde ha valt en annan väg, men nu gjorde man den låg och mörk för att bilda bakgrund till de ljusa befintliga byggnaderna.

Det är många nya byggen på gång i Växjö, men de flesta är inte färdigställda. World Trade Center, paradbyggnaden mitt emot stationen, börjar dock ta form.

– Den sticker ut för att den sticker upp. Den kommer att bli en siluett för Växjö, det första du ser om du kommer med tåg eller buss.

Tanken var att byggnaden skulle ge lokala signaler i trä, sten och smide. Så mycket trä har det inte blivit, men den avslutande glasade övervåningen har träkaraktär, tycker han.

Längre bort på Södra Järnvägsgatan byggs just nu ett äldreboende vars fasad ropar "se mig"!

– Det här är friskt vågat, säger Henrik Wibroe.

Huset är byggt i betongelement som många andra nybyggen på stationsområdet. Men här har man gjutit med klinker i botten som bildat en matta i olika mönster.

– Det finns en klassisk rytm i fasaden, men med mönstret blir det en fasad som pockar på.

Växjö har försökt skapa en profil som trästad och på Teleborg ligger flera hus som är speciella i det sammanhanget. Lägenheterna i Limnologen utmed Trummen har en unik koppling till forskningen och har betytt mycket för utvecklingen inom träbyggnation. Tennishallen, Södra climate arena, är ett annat träbygge tänkt att lanseras som ett koncept.

– Exteriört är det väldigt småländskt med den faluröda färgen och panelen som fått ett eget uttryck. Utifrån ser hallen sluten ut, men när man kommer in är den väldigt vacker i detaljerna. Det är god arkitektur.

Videums "färjor", som egentligen heter Alpha och Brago, är desto mer profilerade träbyggnader.

– De utmanar samtidigt som de är enkla och nätta.

Grannen, SVT-huset Delta, tycker han är alltför underordnat. Men däremellan kommer inom kort en ny byggnad, Charlie, att byggas. Och då kan allt förändras.

I centrum finns – trots allt tal om stadens rivningshysteri – flera byggnader som ger staden sin profil. Framför allt utmed Kungsgatan, som var paradgatan från stationen.

Frimurarhuset byggdes före 1905 års detaljplan som satte begränsningen vid tre våningar och indragen vind. Därför är det högre än de omliggande byggnaderna.

– Det är ett jättevackert hus med unika detaljer. Den här typen av hus har vi inte så många av.

Bobergs hus, där Danske bank nu ligger, är också en pampig byggnad men enklare i sin utformning. Längre upp mot Norra Esplanaden pekar han på hela kvarter med äldre vackra byggnader.

– Stationshuset däremot lever inte upp till vad det en gång var. Så är det ofta med äldre byggnader som många vill bevara men som inte funnit sin funktion. De får invänta rätt sammanhang, säger Henrik Wibroe.

Finns det någon byggnad du hyser hatkärlek till? Efter att ha funderat på saken svarar han via mejl:

– Det skulle kunna vara kvarteret Dockan! En stor kvarterstäckande klump. Men den har rätt fina proportioner, en genomtänkt fönsterrytm och en förbaskat flexibel planlösning. Men den saknar det pittoreska, den lockande detaljen och grönskan. Den är för mig fulsnygg!

TYCK TILL!

Vilka byggnader i Växjö tycker du sticker ut – positivt eller negativt?

Hör av dig till oss! Mejla kerstin.haggren@smp.se eller ring 0470-770626.

Visa mer...