Inga hyrsköterskor hos rättspsyk

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö går mot den regionala strömmen. Medan kostnaderna för hyrsjuksköterskor skjuter i höjden i annan verksamhet i Kronoberg har man inte längre behovet på regionkliniken.
Växjö • Publicerad 2 februari 2015