Kristina Bingström: Kristina Bingström: Därför får ibland även dömda personer berätta sin historia

Det handlar inte om att bagatellisera övergrepp utan om att visa att bakom varje handling finns en människa som har sitt bagage att bära på.