Kristina Bingström: Vad sätter du för pris på din skönhet?

Jag har min rutin för att försköna mig själv varje morgon, du har en annan. Det är okej, så länge man inte utsätter sig för onödiga risker, vilket alltför många tyvärr gör.