Larm om missförhållanden på socialen

Socialtjänsten larmar om missförhållanden.
Akter, ansökningar och handlingar försvinner.
Hög arbetsbelastning ökar risken för fel beslut.
Växjö • Publicerad 12 juni 2018
Foto: Lennart Ernstsson