Annons

Maten växer ifrån klövviltet

Klövviltets skafferi, som i många år varit välfyllt med ungskog i Gudrunland, kommer att minska drastiskt de närmaste åren. Förändringen må vara förväntad men följderna oroar när betestrycket redan är hårt och föryngring av flera trädslag känns näst intill omöjlig. Nu sätts samarbetet mellan markägare och jägare på prov.
Publicerad 4 april 2016
Annons
Annons
Annons
Annons