Matens stora gör matmässantill en helhet

Mässan i Växjö som vuxit till den ledande nationella mötesplatsen för mat blir komplett under den femte upplagan. Det storkskaliga som står för den dagliga maten tar i år plats på allvar och binder ihop de tidigare arenorna genom att visa upp sig på Teatertorget.
Växjös • Publicerad 5 september 2015