Mer till naturskydd i länet

Länsstyrelsen i Kronobergs län får ökade anslag av Naturvårdsverket för att bilda mer reservat och till skötsel av områden som redan avsatts till naturvården. Tillskottet öppnar också för fler avtal med markägare som själva föreslagit skyddsavtal för delar av sin skog.
Publicerad 4 februari 2016