Ökningen av skuldsaneringar störst i Kronoberg

Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering. Och Kronoberg står för den största procentuella ökningen i antalet skuldsaneringar i en jämförelse mellan länen.
Publicerad 4 februari 2015