Övervakad patient begick självmord

Patienten på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö hölls isolerad och hade tillsyn var sjunde minut.Trots detta kunde patienten begå självmord.
Publicerad 7 september 2016