Sjukvården i Kronoberg infekterar flest patienter

Kronoberg är fortfarande den region i landet där sjukvården orsakar störst andel vårdrelaterade infektioner bland sina patienter. En icke smickrande sistaplats i de öppna jämförelser som görs i landet och en bottenplacering man haft länge.
Växjö • Publicerad 14 oktober 2019
Foto: Filip Sjofors