Upphandling överklagas

Växjö • Publicerad 11 februari 2015

Ett företag som förlorade en upphandling av trycksaker på Linnéuniversitetet har lämnat in en ansökan av överprövning hos Förvaltningsrätten. Bakgrunden är att det företag som vann upphandlingen inte anses ha uppfyllt alla krav som universitetet ställt. Linnéuniversitetet å sin sida anser att företaget som överklagat inte tolkat det vinnande företagets information rätt.