Växjöbo vinner tvist om dyr lägenhetsrenovering

Växjö Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Sandberg/TT

Renoveringen av den minimala lägenheten skulle ta 125 timmar. Men byggföretaget fakturerade för det dubbla antalet. Nu får en Växjökvinna rätt i tvisten – och ska få pengarna tillbaka för 100 timmars jobb.

En kvinna i Växjö anlitade i början av förra året ett byggföretag från Stockholm för en renovering av hennes lägenhet på knappt 30 kvadratmeter.

Enligt företaget skulle arbetet ta cirka 125 timmar och det avtalades att jobbet skulle ske på så kallad löpande räkning.

Men när renoveringen var klar blev kvinnan fakturerad drygt 80 000 kronor, vilket motsvarade 250 timmars arbete.

Växjöbon vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som nu har granskat fallet. I sin anmälan till ARN skriver kvinnan att "det är inte möjligt att 2–3 personer samtidigt har kunnat arbeta effektivt" på den lilla lägenhetsytan.

Företaget har motsatt sig återbetalningskravet och skriver i sitt svar till ARN att "antalet debiterade timmar endast i ringa grad har avvikit från vad som är brukligt".

ARN går nu på kvinnans linje och beslutar att företaget ska betala tillbaka 32 000 kronor, vilket motsvarar 100 arbetstimmar. Nämnden skriver i sitt beslut att det är företagets ansvar att visa att det fakturerade beloppet är skäligt. Det har man inte lyckats med.