Facket: Det kommer inte att fungera En av fyra pedagoger ska bort på fritids

Älmhult Artikeln publicerades

neddragningar. På måndag återupptas förhandlingarna om personalneddragningar på Älmhults fritidshem. Resultatet kan bli upp emot 30 barn per vuxen efter uppsägningarna. Lärarförbundets stridsyxa är slipad inför måndagens förhandlingar.

– Utgångsläget är att ett tiotal tjänster kommer att försvinna, förklarar Björn Holmgren, ställföreträdande utbildningschef i Älmhults kommun.
– Det motsvarar mellan 25 och 30 procent av personalstyrkan, och det är ju ganska mycket.
Samtidigt visar de senaste prognoserna på en ökning av antalet barn i fritidsverksamheten inför hösten. 50 extra barn förväntas tillkomma, ut-över de 750 som redan deltar i verksamheten.
Det gör att utbildningsförvaltningen räknar med att varje heltidsanställd på fritidshemmen kommer att få ta ansvar för betydligt fler barn i framtiden. I dag går det 22 barn per anställd, men när de kommande uppsägningarna är genomförda räknar Björn Holmgren med att den siffran ligger på 27 eller 28.
– Hur vi än vrider på det här så blir det en sämre kvalitet i verksamheten. Och det kommer att märkas. Det ska vi inte hymla med.
Enligt Björn Holmgren fick utbildningsförvaltningen veta att besparingar krävdes på fritidssidan först strax innan sommaren. Det var då beskedet kom att de tio miljoner som tillförts skolan under förra året inte skulle finnas med under nästa år.
– Vi hade en förhoppning om att vi skulle få behålla de pengarna. Så när vi var klara med lärarförhandlingarna tänkte vi att nu är det klart.
Samtidigt markerar han att ingen ännu vet hur besparingar kommer att slå i slutändan.
–   Man kan jämföra med lärarsidan. Där utgick vi från att 23 tjänster skulle bort men i slutändan blev det mycket färre än så. Så när vi är färdiga med det här kan det se ut på ett helt annat sätt.
Anette Roos från Lärarförbundet arbetar själv på fritids och kommer att vara med och representera de anställda. Hon har tagit del av kommunens beräkningar men kan ännu inte säga vad hon hoppas få ut av förhandlingarna.
–   Exakt hur detta kommer att slå vet vi inte förrän vi har suttit på mötet, säger hon.
Hur som helst kommer facket inte att acceptera en indragning av 10 tjänster inom fritidsverksamheten.
– Politikerna säger att det är pengarna som styr och inte verksamheten, men det här kommer helt enkelt inte att fungera, säger Anette Roos.
– Om inte annat har vi en hel del barn med särskilda behov. Det går helt enkelt inte.