Misstänkt utsläpp av lösningsmedel

Älmhult Artikeln publicerades
Kristin Täljsten säger att utsläppet inte har gått obemärkt förbi och att kommunen nästa gång kommer att agera snabbare för att hitta källan.
Foto:Arkivbild
Kristin Täljsten säger att utsläppet inte har gått obemärkt förbi och att kommunen nästa gång kommer att agera snabbare för att hitta källan.

En större mängd lösningsmedel ska ha släppts ut i det kommunala avloppsnätet under de senaste dagarna. Kommunen misstänker att det är en industri som ligger bakom utsläppet.

Det var i tisdags som en stark lukt av lösningsmedel i processhallen i Älmhults avloppsreningsverk fick personalen att agera. Personal från tekniska förvaltningens VA-avdelning gav sig ut för kontroll av brunnar och pumpstationer i Älmhult.

Kommunen misstänker ett större utsläpp av lösningsmedel, troligtvis från en industri, berättar kommunens VA-chef Kristin Täljsten.

– Vi har försökt att härleda utsläppet, men inte lyckats ta reda på var det kommer från, säger hon.

– För att en så stark lukt ska uppträda så måste det har varit ansenliga mängder som har släppts ut i avloppet. Det känns uteslutet att en villaägare har kunnat släppa ut så här pass stora mängder, så vi misstänker att det kommer från en industri.

VA-avdelningen har delat upp ledningsnätet …i Älmhult i olika sektioner och på så sätt lyckats ringa in ett större område i centrala Älmhult där utsläppet har skett.

Från det att lukten upptäcktes i reningsverket till att personalen gav sig ut och undersökte brunnar och pumpstationer dröjde det ett par timmar. Nästa gång kommer VA-avdelningen att agera snabbare för att försöka ta reda på källan, enligt Kristin Täljsten.

Vad berodde det på att det dröjde ett par timmar innan undersökningen påbörjades?

– Det kan handla om att personal har varit upptagna i möten eller med andra uppdrag. Nästa gång kommer vi att prioritera att komma ut snabbt.