Brukare sov i avföring - vikarie sparkas

Alvesta Artikeln publicerades

En brukare på ett boende i Alvesta kommun hittades med urin och avföring i sängen. Den ansvarige anställde fick efter händelsen lämna sin tjänst.

Tidigare i år hittades en brukare på ett boende i Alvesta kommun en morgon med urin och avföring i sängen utan ett aktiverat rörelselarm. Brukarens inkontinensskydd hade inte byts ut under natten. Händelsen anmäldes då till omsorgsförvaltningen enligt lex Sarah.

Under natten var det bara en vikare i tjänst som inte hade loggat in och aktiverat larmen på boendet. I den interna utredningen omsorgsförvaltningen gjort står det att vikarien var väl förankrad med brukarnas behov och verksamhetens rutiner då hen jobbat på boendet under några års tid.

Ordinarie personal beskriver att de signalerat till ledningen om att vikarien inte följde de beslutade arbetsrutiner som fanns i verksamheten.

Enhetschefen valde efter händelsen att avsluta timanställningen med vikarien.

För att förhindra att något liknande händer igen har man säkerställt rutinerna vid nyanställningar samt bestämt att ledningen ska agera när anställda signalerar om att vikarier inte följer arbetsrutinerna.

Omsorgsförvaltningen gör bedömningen att tillräckliga åtgärder vidtagits för att händelsen inte ska upprepas. Därför kommer ingen anmälan till inspektionen för vård och omsorg att göras.